VASTUULLISUUS

Rekikoirien hyvinvointi

Meille on ensiarvoisen tärkeää pitää hyvää huolta rekikoiristamme. Fyysiseen hyvinvointiin voimme vaikuttaa ruokkimalla koiria laadukkaalla ja monipuolisella ravinnolla jota ne saavat riittävästi, sekä sopivalla treenillä ja työllä missä otamme koiran huomioon yksilöinä ja huomioimme eläimen iän ja mahdolliset fyysiset/psyykkiset rajoitteet. Lepopäiviä on riittävästi myös talvisesongin aikana, koiramme ovat ensisijaisesti työkavereita, eläviä olentoja joita arvostamme, eivät rahanteko välineitä tai tuotantoeläimiä. Koirilla on riittävän tilavat tarhat, juoksuaitaus sekä kauttaaltaan lämpöeristetty koppi ja lyhyt turkkisilla lämmitetty koppi. Psyykkistä hyvinvointia pyrimme tukemaan sillä että koirat saavat riittävästi liikuntaa ja aktiviteettiä myös kauden ulkopuolella, koirat saavat myös hoitaa sosiaalisia suhteita niin ihmisten kuin toisten koirien kanssa. Myös oma turvallinen ja stressitön lauma sekä siisti elinympäristö tukevat koirien hyvinvointia. Jalostamme koiria suunnitelmallisesti ja pyrimme välttämään vahinko pentueet. Rekikoiran virkaan tai laumaan sopeutumattomat yksilöt pyritään aina ensisijaisesti sijoittamaan lemmikiksi koiralle sopivaan paikkaan. Vanhat koirat saavat viettää työuran jälkeen leppoisia eläkepäiviä kotona.

Kestävä matkailu

Olemme tietoisia ja noudatamme toimintaamme ja luonnossa liikkumista koskevia säädöksiä ja lakeja. Seuraamme myös säännöllisesti eri tiedotuskanavia, jotta olemme tietoisia mikäli näihin tulee muutoksia. Noudatamme myös Metsähallituksen luontopalveluiden kestävän matkailun periaatteita toimiessamme valtion mailla, Hossan kansallispuistossa sekä Kylmäluoman retkeilyalueella. Otamme huomioon myös paikallisen, Taivalkosken kestävän matkailun suunnitelman.

Kulttuuri ja paikallisuus

Otamme toiminnassamme huomioon paikallisen kulttuurin. Pyrimme ylläpitämään ja suojelemaan sitä sekä huomioimme myös sen haavoittuvuuden. Opastamme asiakkaita tutustumaan paikalliseen kulttuuriin ja historiaan vastuullisesti sekä käyttämään paikallisia palveluita. Suosimme valinnoissamme paikallisia käsitöitä, raaka-aineita ja lähiruokaa. Sitoudumme käyttämään mahdollisimman paljon luomu-, ympäristömerkittyjä ja sesonkituotteita ja elintarvikkeita sekäolemaan käyttämättä liha-, kala- tai äyriäistuotteita, jotka ovat peräisin uhanalaisista tai suojelluista kannoista tai lajeista. Minimoimme ruokahävikkiä.

Yhteistyö

Teemme yhteistyötä muitten paikallisten yritysten kanssa, pyrimme yhdessä kehittämään vastuullista ja kestävää matkailua sekä eläinten hyvinvointia. Kohtelemme muita kunnioittavasti ja olemme itse reiluja ja rehellisiä yhteistyö kumppaneita.

Tasa-arvo

Kohtelemme kaikkia tasa-arvoisesti ja kaikki vieraat ovat meille tervetulleita uskonnosta, kansallisuudesta, sukupuolesta, ihonväristä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Sitoudumme kaikkien ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun ja oikeuksiin ja torjumme korruptiota sekä lapsiin, teini-ikäisiin, naisiin, vähemmistöihin tai muihin haavoittuvassa asemassa oleviin ryhmiin kohdistuvaa kaupallista, seksuaalista tai muuta hyväksikäyttöä sekä kaikenlaisen häirintää. Lisäksi työskentelemme sosiaalisen kestävyyden puolesta alueellamme sekä henkilöstömme että vieraidemme hyväksi.

Luonto ja ympäristö

Otamme kaikessa toiminnassamme huomioon luonnon ja ympäristön monimuotoisuuden ja pyrimme suojelemaan sitä parhaamme mukaan. Pyrimme vähentämään jätteiden määrää, lajittelemaan ja kierrättämään jätteet. Emme käytä kertakäyttöastioita. Valitsemme ympäristö ystävällisiä pesuaineita. Olemme sitoutuneet ehkäisemään ja vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja työskentelemme aktiivisesti kestävän kehityksen edistämiseksi jatkuvasti toimintaamme kehittämällä ja uusia tavoitteita vuosittain asettamalla.

Sitoutuminen

Olemme sitoutuneet ympäristötyöhön ja kehittämään toimintaamme asettamalla ympäristö tavoitteita ja seuraamalla niiden toteutumista. Pyrimme pitämään ympäristötietoutta ajan tasalla seuraamalla mediaa ja osallistumalla ko. koulutuksiin. Lakien, asetusten ja muiden vaatimusten noudattaminen on meille vähimmäistaso, ja sitoudummekin ylittämään nykyiset kestävään kehitykseen liittyvät lait ja -määräykset. Backwoods Husky Oy haluaa olla eturintamassa luomassa kestävää matkailualaa ja innostaa muita toimijoita, asiakkaita ja henkilöstöä osallistumaan kestävän kehityksen toimiin. Merkkinä vastuullisesta ympäristötyöstä Backwoods Huskylle myönnettiin Green Activities sertifikaatti 2/2022.